top of page

OSKY

Kraków, Polska

Administrator danych osobowych, którym jest IMG Iwona Gubernat ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków, NIP: 678-111-68-86, REGON 3120912478 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podejmowanie przez Administratora czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora m.in. na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz budowanie pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą  przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Pani/Pana dane nie będą profilowane, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości, wkrótce się z Tobą skontaktujemy :)

bottom of page